További blog cikkek
Összes blog

A napóleoni háborúktól az államszocializmusig. Teljes a BBC History ünnepi cikksorozata

A BBC History történelmi magazin a városegyesítés évfordulója alkalmából különleges, hatrészes cikksorozatot jelentetett meg. A tapasztalt és nagy tekintélyű régészek, történészek írásaiból szerves folyamatként tárul fel az a több évszázados törekvés, melynek során Budapest nemcsak a magyar állam fővárosává, hanem sajátos jegyekkel rendelkező közép-európai világvárossá – „Kelet Párizsává” – vált. Az első három cikkben a magazin szerzői áttekintették azt az  ókortól a 150 éves török uralomig tartó időszakot. A cikksorozat második felében pedig a a Nap az államszocializmus időszakáig bezárólag születtek meg a főváros történetét érintő írások.

A lap júliusi számában olvasható negyedik részben Csorba László történész, az MTA doktora, az ELTE professor emeritusa mutatja be a 19. század elejétől a városegyesítésig tartó időszakot. A cikk megidézi a napóleoni háborúk Pestjét és Budáját és az ezt követő bő fél évszázadot. A kort,a melyben a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció gazdasági-társadalmi energiái a két településből szoros gazdasági egységet és virágzó nemzeti fővárost kovácsoltak.

Az ötödik cikkben Gyáni történész, akadémikus, az ELTE TáTK és a Történettudományi Intézet professor emeritusa mutatja be a városegyesítéstől a második világháború kitöréséig tartó időszakot. A cikkből többek között az is kiderül, hogy szemben számos európai főváros közigazgatási területi terjeszkedésével, amely többnyire csak megerősítette a település már eleve adott nagyvárosi státuszát, az újonnan fővárossá emelt Budapest esetében magával az egyesítéssel jöttek létre a nagyvárosi fejlődés biztos feltételei.

A lap szeptemberi számában olvasható utolsó részben Valuch Tibor történész, az MTA doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára villantja fel az 1945 és 1989 közötti Budapest jellegzetes helyszíneit, szituációit, társadalmi és városfejlesztési jellemzőit, alakjait és hangulatát.

Ez a különleges cikksorozat izgalmas összegzésévé, méltó megünneplésévé vált az évfordulónak. Ugyanis a tapasztalt és nagy tekintélyű régészek, történészek írásaiból szerves folyamatként tárult fel az a több évszázados törekvés, melynek során Budapest nemcsak a magyar állam fővárosává, hanem sajátos jegyekkel rendelkező közép-európai világvárossá – „Kelet Párizsává” – vált. 2023-09-06

További blog cikk