További blog cikkek
Összes blog

2000 óta ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napját

2000 óta ünnepeljük ezen a napon az Anyanyelv Nemzetközi Napját. Az UNESCO ezzel az ünneppel arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a világon egyre több nyelvet érint annak veszélye, hogy holt nyelvvé váljon. valamint, hogy az anyanyelvek sokféleségének fennmaradása egyben a béke záloga is. Hiszen a kultúrák és nyelvek területén a sokszínűség megőrzésének támogatása, elismerése és tisztelete egyet jelent azzal, hogy egy adott közösség - ország, nemzet, nép - lehetővé teszi, hogy a vele együtt élő kisebbségek érvényesíthessék az alapvető emberi jogaikat. 

Nemes Nagy Ágnes Anyanyelv című írása is azt hirdeti, hogy a nyelvi sokféleség csodálatos dolog:

“De hát miért is van annyiféle nyelv a világon? A költő csak néz és csodálkozik. Nem, nem gondol a nyelvek kialakulásának oly homályos őstörténetére (vagy élettanára? lélektanára, filozófiájára?), csak a saját mesterségére gondol. Hiszen ő – a versíró – érzi legerősebben a nyelvvel élők között egy-egy kifejezés másképp-nem-lehet-jét, mozdíthatatlan evidenciáját, szavakba horgonyzottságát. Mindig újra kínos tapasztalat rájönnie, hogy a költői evidencia anyanyelvi határig tart. Mért is hívhatják az asztalt table-nak, ha asztalnak hívják? Mért hívhatják másképp a hattyút, a vért, a jobbra csavaró borkősavat? Hány nyelv férhet el az emberiség tudatában? Vagy ne kérdezzük ezt? Ne kérdezzük, hogy hány angyal férhet el egy tű hegyén?”2023-02-21

További blog cikk