További blog cikkek
Összes blog

Budapest mint helyszín és téma a modern és kortárs magyar prózában

2024. március 23-án rendezte meg a Magyar Irodalomtörténeti Társaság budapesti tagozata éves konferenciáját Budapest mint helyszín és téma a modern és kortárs magyar prózában címmel. A rendezvény a város egyesítésének 150. évforulójára és a tagozat sajátos budapesti fókuszára is reflektált.

Az Eötvös József Gimnázium dísztermében megtartott konferencián a neves irodalomtörténészek, tanárok és doktori hallgatók előadásai változatos aspektusokból közelítették meg Budapest tematikai és poétikai reprezentációját a magyar prózairodalom különböző korszakaiban és életműveiben. A témák között szerepelt többek között Krúdy Gyula, Jókai Mór, Ottlik Géza, Mándy Iván, Tóth Krisztina prózája, valamint a kortárs ifjúsági regények Budapest-képe is. Amacziné dr. Bíró Zsuzsa, a Társaság budapesti tagozatának tiszteletbeli elnöke köszöntőjében rámutatott: a város, a tér érdekessége mindig a saját emlékeinkben jelenik meg, személyessége és otthonossága hasonló ahhoz a belső szabadsághoz, amelyet az irodalmi szövegek olvasása tud megteremteni.

Az előadásokat irodalmi szakemberek, egyetemi hallgatók középiskolai tanárok és diákok is érdeklődéssel követték, az egyes szekciók végén pedig lehetőségük volt kérdésekkel kapcsolódni, és a témákat kötetlenebb formában is továbbgondolni. Az utolsó szekcióban a tavaly megjelent Budapest Nagyregény alkotóival beszélgettünk a nagyívű vállalkozás mozgatóiról, szerkesztői, szerzői és olvasói tapasztalatairól.2024-04-20

További blog cikk